Alle produkter
 • Koster det noe å bruke RADsoft sine produkter ?

  svar: Alle våre produkter er gratis og benytte. Så lenge RADsoft er digital e-partner i samarbeid med Norsk Tipping vil vi tilstrebe og beholde produktene gratis.

 • Hvorfor må jeg registrere meg ?

  svar: Vi ønsker å ha en oversikt over kundene som benytter vår software. Vi selger aldri adresselister til andre selskaper. Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev på e-post, men du kan reservere deg mot dette om du ikke ønsker dette tilsendt.

 • Når får jeg svar på spørsmål ?

  svar: Vi mottar daglig spørsmål på e-post og vi svarer normalt veldig raskt, også utenom arbeidstid. Noen ganger kan det ta litt tid, men aldri senere enn neste arbeidsdag. Vi tar gjerne i mot ønsker om forbedringer i programvaren på e-post.

 • RADsoft Live og SystemXperten: Hvorfor får jeg ikke lyd når mål ?

  svar: I Safari velger du innstillinger > Websider. Velg deretter Spill av lyd og velg å godkjenne for RADsoft.eu.

Systemspill i Norge
 • Windows 10 og Systemspill i Norge ?

  svar: Dersom du har Windows 10 installert kan du få problemer med rettigheter i Systemspill i Norge. For å unngå dette klikker du på høyre musknapp på snarveien til Systemspill i Norge og velger "Kjør som administrator". Du kan også sette innstillingen fast ved å klikke høyre musknapp og velge "Egenskaper". Deretter velger du fanen "Kompatibilitet". Her finner du et permanent valg for å kjøre som administrator.

 • Jeg kjører Windows Vista eller Windows 7 og får ikke registrert Systemspill i Norge ?

  svar: Gå til start-menyen, Alle Programmer, RADsoft, Systemspill og høyreklikk på "Registrering", velg "Kjør som administrator" og bekreft at du vil at programmet skal kjøres med administrator rettigheter. Deretter går du igjennom registreringen.

 • Jeg kjører Windows Vista eller Windows 7 og har problemer med å starte eller bruke Systemspill i Norge ?

  svar: Gå til start-menyen, Alle Programmer, RADsoft, Systemspill og høyreklikk på "Systemspill i Norge", velg "Kjør som administrator" og bekreft at du vil at programmet skal kjøres med administrator rettigheter.

 • Jeg får "Registrering feilet" når jeg prøver å registrere programpakken ?

  svar: En av to ting kan være grunnet til dette. Hvis du har en brannmur (f.eks. Norton Internet Security) installert på maskinen din kan denne sperre registreringsprogrammet. Du burde se på konfigurasjonen av brannmuren og være sikker på at programmet "registrer.exe" får kontakte Internett. Den andre grunnen til at du ikke får registrert programmet kan være at maskinen din er koblet til et nettverk med en proxy server. Hvis maskinen din er koblet til et større nettverk kan dette være tilfellet. Du må spørre nettverksansvarlig om hva som er proxy serverens adresse og port og deretter må du skrive denne informasjonen i vinduet som kommer fram når du klikker på knappen "Proxy-instillinger" under "Proxy-adresse" og "Proxy-port". Hvis maskinen din ikke er koblet til et nettverk med en proxy server må du være sikker på at "Proxy-adresse" feltet er tom.

 • Jeg får ikke oppdatert "Systemspill i Norge" selv om jeg er tilkoblet Internett ?

  svar: Hvis du er koblet til et hjemmenettverk skyldes det mest sannsylig at du har en brannmur (f.eks. "Norton Internet Security") installert på maskinen din som sperrer for programmene. For at all funksjonalitet i programmene skal fungerere må de ha full tilgang til Internett. Du burde derfor forandre på oppsettet på brannmuren slik at programmene får kontakte Internett. Du gjør dette ved å gå inn på oppsettet av brannmuren og velge at programmet "travogtipp.exe" får kontakte Internett.

 • Programmet gir en melding om at det er oppdateringer på noen av programmene men jeg får ikke oppdatert selv om jeg er tilkoblet Internett ?

  svar: Hvis du er koblet til et hjemmenettverk skyldes det mest sannsylig at du har en brannmur (f.eks. "Norton Internet Security") installert på maskinen din som sperrer for oppdateringsprogrammet. For at du skal få alle oppdateringer av "Systemspill i Norge" må oppdateringsprogrammet ha full tilgang til Internett. Du burde derfor forandre på oppsettet av brannmuren slik at programmet får kontakte Internett. Du gjør dette ved å gå inn på oppsettet av brannmuren og velge at programmet "updatepro.exe" får kontakte Internett.

TippeXperten
 • Problemer med å lagre og levere spill i TippeXperten ?

  svar: Brukere av MacOSX 10.9 (Mavericks) kan få problemer med å lagre og levere spill i TippeXperten. Dette kan løses under innstillinger i Safari. Les mer på denne linken så vil det fungere etterpå: Support Microsoft

 • TippeXperten og Silverlight ?

  svar: TippeXperten krever Silverlight installert. Microsoft har valgt å ikke supportere Silverlight og vi vil derfor ikke oppdatere programmet. Programmet vil fungere fint dersom du får kjørt Silverlight produkter på din maskin.