Nye reduksjoner i TotoPro XV!

Onsdag 4.juli har vi lansert tre nye reduksjoner i TotoPro XV. Reduksjonene kan benyttes på blokker, startnr og reduksjoner, så teoretisk er det da 9 nye reduksjonsmuligheter. Alle etter ønske fra våre kunder. Har du ideer eller ønsker så send det gjerne til oss på info@radsoft.no.

Like Blokker/Startnr/Rangering etter hverandre: Med denne reduksjonen kan du spille på at det skal komme f.eks 2 like startnr etter hverandre i rekkefølge, eller f.eks 1-2 like rangeringer etter hverandre. Fungerer mot statistikk.

Like Blokker/Startnr/Rangering på rad: Med denne reduksjonen kan du spille på at det skal komme f.eks 2 startnr på rad etter hverandre i rekkefølge, og kan selvsagt benyttes på blokker og rangering. Denne rekken har f.eks 3 starnr på rad i rekkefølge: 1-5-4-6-9-12 (5-4-6). Fungerer mot statistikk.

Sum blokker/startnr/rang i x antall avd.: Dette er en spennende reduksjon som flere kunder har etterspurt. Her kan du for eksempel under rangering sette av kravet skal gjelde for 3 avd. Så setter du min til 8 og max til 8. Dersom rangering din på vinnerhestene er som følger: 1-3-5-4-8-3-2 så finner du f.eks 1+3+4 = 8 så rekka slipper gjennom. Fungerer mot statistikk.

Vi ønsker lykke til i jakten på premier!