Sammenslåing av kuponger i TotoPro XV

Mange av våre kunder har etterspurt tilsvarende rutine for sammenslåing av kuponger i TotoPro XV som i TotoPro XII, slik at antallet kuponger blir lavere. Vi har nå lagt ut en oppdatering der dette er løst.

Ved sammenslåing av kuponger vil du oftere kunne få inn ett dypere valg som reserve, dette gjør at det ligner mer på flatkupongspill. Et eksempel: Om du har 4 hester i en avdeling og en av hestene dine blir strøket fikk du tidligere ofte inn 1.valget som reservere, mens du nå får 5.valget dersom alle 4 hestene er på en kupong som er slått sammen.

Husk også at ved bruk av flere reduksjoner kan det bli flere kuponger da det er større avvik i utplukk av hester.

Dersom du har ideer til nye reduksjoner eller andre endringer i TotoPro så send oss gjerne innspill på info@radsoft.no